אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום

האגף אחראי על בטחון ובטיחות בבתי ספר גני ילדים וכלל מוסדות החינוך וכן על הוראות לשעת חירום, טיולים, משלחות לחו"ל והכשרות.

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר: אריה מור

מנהל האגף: רותם זהבי

073-3931062

 

למידע בתחומי האחריות של האגף, היכנסו לפורטלים הבאים:

·         מנהלי מוסדות חינוך, רכזי ביטחון ובעלי תפקידים נוספים במוסד החינוך: פורטל מוסדות חינוך

·         קב"טים, מנהלי מחלקות חינוך ובעלי תפקידים נוספים ברשויות ובבעלויות חינוך: פורטל רשויות ובעלויות חינוך