אוטונומיה בית ספרית ושוויון הזדמנויות: סקירת מחקרים

כחלק ממהלך אסטרטגי להרחבת האוטונומיה של בתי הספר בישראל, נעשתה סקירה של המחקר על אודות הקשר בין אוטונומיה בית ספרית לבין שוויון הזדמנויות השכלתיות. בפרט נבחנה השאלה – האם אוטונומיה בית ספרית משפיעה על הקשר הקיים בין הישגי תלמידים לבין הרקע החברתי-כלכלי שלהם, ואם כן – כיצד?
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 606
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, שוויון הזדמנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, מדיניות החינוך
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים אסף רוטמן
שנה 2017