אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב – תשע"ח: דוח מחקר

דוח רב שנתי באשר למדדי האקלים והסביבה הפדגוגית בקרב תלמידי כיתות ה-יא במערכת החינוך; הדוח עוסק בשלל נושאים, כגון רמת האלימות ותחושת המוגנות, יחסים בין באי בית הספר, התהליכים הפדגוגיים בין כותלי הכיתה ומחוצה לה ועוד. הנתונים מוצגים בפילוחים שונים: שלב גיל, מגזר-שפה, רקע חברתי-כלכלי ועוד.
תאריך עדכון אחרון: 18/02/2019
כמות צפיות: 211
מאפייני פריט
מקור התוכן ראמ"ה
תחום תוכן ערכים, אקלים בית ספרי, הוראה-למידה-הערכה, שותפויות עם משפחה וקהילה
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ראמ"ה
שנה 2018