בתי ספר "אדומים" – סקירת מדיניות וספרות מחקרית בנושא בתי ספר טעוני שיפור

סקירה הבוחנת את מצב הידע העדכני בנושא בתי ספר שבהם רמת ההישגים הלימודיים ו/או פרמטרים שונים של האקלים הבית ספרי אינם משביעי רצון
תאריך עדכון אחרון: 26/12/2018
כמות צפיות: 557
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, מדיניות החינוך
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים אודט סלע
שנה 2014