ההתאמות בבחינות לתלמידים עם לקויות למידה: סקירת מדיניות

סקירה בין-לאומית הבוחנת את המדיניות החינוכית ביחס ללקויות למידה ולהקצאת התאמות. הסקירה בודקת מגמות עדכניות בעקבות רפורמות חינוכיות תוך כדי התמקדות במוקדי בעייתיות ופתרונות ייחודיים ותיאורם.
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 903
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, שוויון הזדמנויות, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר סקירת מדיניות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים מלכה מרגלית
שנה 2018