הוראת הערבית – מניין ולאן? דוח ועדת מומחים

דוח מסכם של סדרת מפגשים שקיים צוות מומחים של היוזמה למחקר יישומי בחינוך ולשכת המדען הראשי בנושא הוראת הערבית בחינוך העברי. בין הסוגיות נידונו חומרי הלימוד, הכשרת המורים וכן מעמדה של הוראת הערבית במערכת החינוך ובישראל בכלל.
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 317
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, שוויון הזדמנויות
תוצר ועדת מומחים
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים לנדאו־טסרון, א', אולשטיין, ע', אפרתי, ע', מילסון, מ' ורון־גלבע, ג' 
שנה 2012