המדען הראשי

 

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

 

ייעוד היחידה הוא לשמש גשר דו-כיווני בין המחקר האקדמי ובין מערכת החינוך: ביסוס המדיניות על ידע מחקרי עדכני ואיכותי מן הארץ והעולם, תוך עידוד חוקרים לעסוק בסוגיות רלוונטיות למערכת החינוך.

לשכת המדען הראשי, דבורה הנביאה 2 ירושלים, בניין לב-רם

טלפון: 073-3931641/38

פקס: 073-3931640

אי-מייל: madan@education.gov.il

לפנייה מקוונת לחץ כאן

קישור לאתר