הסדרה פדגוגית קבוצתית להכרה בבתי ספר מחינוך וולדורף ומהחינוך הדמוקרטי כייחודיים – תנאים להכרה קבוצתית

ההכרה הקבוצתית בייחודיות המודל הפדגוגי של בתי ספר אנתרופוסופיים ודמוקרטיים על ידי משרד החינוך והסדרתם הן צעד חשוב שנעשה במטרה לחזק את החינוך הציבורי ולגוון את המענים המוצעים לכלל אוכלוסיית התלמידים בישראל, תוך כדי שמירה על שוויון הזדמנויות. המסמך מציג את עיקרי המודל הפדגוגי הייחודי ואת נוהלי המשרד המתייחסים לבתי הספר של כל קבוצה. המסמך מסרטט תנאים כלליים להכרה בקבוצות פדגוגיות ייחודיות ומציג מחווני בקרה לשימוש הפיקוח.
תאריך עדכון אחרון: 10/02/2019
כמות צפיות: 177
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, מדיניות החינוך
תוצר מתווה מדיניות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים לשכת סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל ויחידת אסדרה דינמית, אגף מו"פ
שנה 2017