הערכת איכות הסביבה הגנית בגני חובה בישראל והשפעת תוכנית התערבות המבוססת על שיטת CLASS: דוח מחקר

דוח מסכם של מחקר בנושא אקלים מיטבי וסביבה פדגוגית בגני חובה. המחקר בחן את מידת יעילותה של תוכנית התערבות שמטרתה להשפיע לטובה על איכות הסביבה החינוכית בגן. נוסף על כך המחקר מדד את הקשר בין איכות הסביבה החינוכית בגן לבין תוצרים התפתחותיים מגוונים של הילדים.
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 526
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן אקלים בית ספרי, חינוך בגיל הרך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים יאיר זיו, אבי שגיא
שנה 2015