הקשר בין אוטונומיה בית ספרית ולמידה: עדויות מסקרי פיזה 2012 וטאליס 2013

תקציר של נייר רקע למיזם מחקר בין-לאומי בנושא אוטונומיה בית ספרית ולמידה, אשר יזם המדען הראשי במשרד החינוך, וכולל סיכום של חלקים רלוונטיים בדוחות פיזה 2012 וטאליס 2013, יחד עם כמה בדיקות גישוש של מתאם בין מדדי אוטונומיה בית ספרית ומשתני הוראה ולמידה
תאריך עדכון אחרון: 15/10/2018
כמות צפיות: 338
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, מדיניות החינוך
תוצר סקירת מדיניות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים איתי אשר
שנה 2014