הקשר בין התרבות הארגונית בבתי ספר וצמצום פערים לימודיים: דוח מחקר

דוח מחקר כמותי המנתח את הקשרים בין היבטי מנהיגות חינוכית ואקלים תומך במורים לצמצום פערים בהישגים בחינוך העל יסודי
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 246
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, שוויון הזדמנויות
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים אדם ניר, אורי אייל
שנה 2015