הקשר בין תרבות ארגונית בבתי ספר והישגי תלמידים בחטיבות הביניים: דוח מחקר

דוח מחקר שבחן את הקשר בין מאפייני התרבות הבית ספרית והישגי התלמידים בחטיבות הביניים. במחקר נבחנה היציבות של הקשר בין התרבות הבית ספרית להישגים מעבר לסגנונות המנהיגות של מנהלי בית הספר, חוזק התרבות הבית ספרית ותרבות המטה.
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 413
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים שאול אורג, יאיר ברזון
שנה 2016