השפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו: סקירת מדיניות

סקירת מחקרים על השפעת פעילויות החינוך החברתי ופעילויות פנאי מובנות על המשתתפים בפעילויות אלה. מהסקירה עולים חמישה צירי השפעה מרכזיים: אישי, בינאישי, קהילתי, אזרחי, חברתי ומקצועי.
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 1369
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, אקלים בית ספרי, חינוך בלתי פורמלי
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים זהבית גרוס, מירי גולדרט
שנה 2017