השפעת התרבות הארגונית ואקלים בית הספר על יעילות וניצול שעות ההוראה בכיתות: דוח מחקר

דוח מחקר איכותני המנתח את התרבות הארגונית בארבעה בתי ספר מצליחים. מטרת המחקר: לחשוף את יחסי הגומלין בין השימוש בזמן השיעור לבין התרבות הבית ספרית ורוטינות ארגוניות, כמו מערכת שעות או עבודת צוות.
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 324
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, אקלים בית ספרי, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים דורית טובין
שנה 2015