אגודת אחרית הימים – התלמוד המוקלט

 

פרטי קשר: 052-4357931

דוא"ל: yehoshua@kiryatmoshe.co.il

קישור: http://www.talmudmedurag.co.il/