התמדה – בית ספר מתמיד – כיצד לסייע לתלמידים בעולם משתנה?

בדוח תוצרי מעבדת התמדה אנו מציעים לאמץ לתחום החינוך את הגישה הסלוטוגנית המיושמת בשדה הבריאות ככלי לעבודה עם תלמידים מאתגרים ללא תיוג והכנה להתמודדות בעולם משתנה. במסמך מוצגים תפיסה, עקרונות וכלים לעבודה בבתי הספר ובמערכת החינוך.
תאריך עדכון אחרון: 11/02/2019
כמות צפיות: 205
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים מורן נוימן בשם אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, מסלול המעבדות
שנה 2019