חינוך הטרוגני – איך לעשות חינוך מצוין במציאות של שונות

בדוח תוצר מעבדת הטרוגניות אנו מציעים לאמץ את ההטרוגניות כערך ולהרוויח את הפוטנציאל החינוכי שבה, במקום "להילחם" ולנסות להקטין אותה. זאת באמצעות יצירת מענה ייחודי לכל הילדים בתוך מסגרת של עבודה שיתופית בקבוצות הטרוגניות. במסמך מוצגים תפיסה, עקרונות וכלים ליישום.
תאריך עדכון אחרון: 11/02/2019
כמות צפיות: 241
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ערן ברק-מדינה, בשם אגף מו“פ, ניסויים ויוזמות, מסלול המעבדות
שנה 2019