חינוך לחברה של תרבות ודעת: דוח ועדת מומחים

מסמך מסכם של ועדת מומחים של היזמה למחקר יישומי בחינוך ולשכת המדען הראשי בראשות פרופ' מנחם יערי בנושא "מחקר מתווה דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש". המסמך כולל את המלצות הוועדה להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.
תאריך עדכון אחרון: 23/05/2019
כמות צפיות: 440
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, הוראה-למידה-הערכה
תוצר ועדת מומחים
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים אברהם הרכבי ונעמי מנדל-לוי
שנה 2014