למידה משמעותית – תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים – תשע"ד-תשע"ז: דוח מחקר

דוח מחקר העוקב אחר יישום התוכנית המערכתית "למידה משמעותית" ואחר המידה שהיא משיגה בה תוצאות מצופות בתחומים של מעורבות הלומדים, למידה בהכוונה עצמית, פרקטיקות מגוונות של הל"ה ועוד; הדוח מתבסס על סקרים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בשנים תשע"ד-תשע"ז.
ספק: ראמ"ה
תאריך עדכון אחרון: 17/02/2019
כמות צפיות: 1050
מאפייני פריט
מקור התוכן ראמ"ה
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, אקלים בית ספרי, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ראמ"ה
שנה 2018