מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה של שפה: סיכום מפגש לימודי – דוח תקציר

דוח מסכם ממפגש לימודי שערכה הוועדה לשפה ואוריינות של היזמה למחקר יישומי בחינוך ולשכת המדען הראשי בנושא חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות
תאריך עדכון אחרון: 20/02/2019
כמות צפיות: 358
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, הוראה-למידה-הערכה
תוצר יום עיון
סוג תוכן תקציר
שם המחבר/ים  איתי פולק
שנה 2011