מגמות עתיד בכשירות תרבותית – אתגרים והמלצות לפיתוח

סקירה העוסקת בכשירות תרבותית במוסדות חינוך כמפתח לקיום חברה יעילה, שוויונית ומעצימה עבור כולם; השתקפות האחריות המוסרית והאתית המניעה אוכלוסיות מגוונות ומשפרת את הישגיהן
תאריך עדכון אחרון: 17/06/2019
כמות צפיות: 143
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, הוראה-למידה-הערכה, שותפויות עם משפחה וקהילה, חינוך בלתי פורמלי, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ד"ר עדי וגרהוף ויחידת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע)
שנה 2018