מחקר משולב לפיתוח מדד לבחינת התרבות האקולוגית הבית ספרית לשימור מורים חדשים – מצגת מסכמת

מצגת הסוקרת את המסקנות והתובנות שעלו ממחקר משולב לפיתוח מדד לבחינת התרבות האקולוגית הבית ספרית לשימור מורים חדשים
תאריך עדכון אחרון: 15/01/2020
כמות צפיות: 399

 

מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן מדיניות החינוך, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית
תוצר מחקר
סוג תוכן מצגת
שם המחבר/ים אורלי שפירא-לשצ'ינסקי , פסקל בן עוליאל, חן שכטר, יוסף קליין
שנה 2019