מתודולוגיות לפיתוח וליישום חדשנות בחינוך

סקירה העוסקת באופן פעולתם של גופים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים בפיתוח יוזמות חדשות במערכות חינוך – יצירת רעיונות חדשניים, מתודולוגיות פיתוח, דרכי פעילות ושיתוף הידע הנצבר במטרה לשפר ולטייב את תהליך הפיתוח
תאריך עדכון אחרון: 10/02/2019
כמות צפיות: 183
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, חינוך בלתי פורמלי, מדיניות החינוך
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים שפרלינג, ד' (2016). מתודולוגיות לפיתוח וליישום חדשנות בחינוך. עורכת: ל' יוספסברג בן-יהושע. ת"א: הוצאת מכון מופ"ת.
שנה 2016