מתן משקיעים בקהילה

פרטי קשר: 08-9394298 , 04-8610701

דוא''ל: liorc@sisma.org.ilMerav.azulay@sisma.org.il

קישור: http://www.sisma.org.il