סקלביליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך

סקירה שמטרתה היא לאפיין באמצעות מודלים שונים את פוטנציאל הרחבת השימוש במוצר החינוכי, לצד שימור עקרונות, דרכי פעולה, רעיונות ואיכות המוצר בתחומי הליבה בהוראה ובלמידה
תאריך עדכון אחרון: 10/02/2019
כמות צפיות: 147
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים רן, ע' (2016). סקלביליות. ל' יוספסברג בן-יהושע וד' שפרלינג (עורכים). ת"א: הוצאת מכון מופ"ת.
שנה 2016