עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפעולות וכלים ליישום – דוח מחקר

דוח מחקר אקדמי המספק מענה רחב ככל האפשר לשאלות "כיצד יראו ערי העתיד, ומה יהיה תפקיד החינוך במסגרתן, הן כגורם משפיע והן כמושפע?"
ספק: מו"פ
תאריך עדכון אחרון: 20/02/2019
כמות צפיות: 944
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן שוויון הזדמנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, שותפויות עם משפחה וקהילה, חינוך בלתי פורמלי, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים איריס פינטו ויחידת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע)
שנה 2018