פדגוגיה מוטת עתיד מספר 2 – תקציר

דוח מחקר העוסק במגמות, עקרונות, השלכות ויישומים לפיתוח פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע)
תאריך עדכון אחרון: 10/02/2019
כמות צפיות: 202
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן תקציר
שם המחבר/ים צוות יחידת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע)
שנה 2017