פדגוגיה מוטת עתיד– מתווה מדיניות

דוח מחקר אקדמי המציג מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות לפיתוח פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע)
תאריך עדכון אחרון: 10/02/2019
כמות צפיות: 215
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ד״ר עופר מורגנשטרן, איריס פינטו, טלי אשר ויחידת פדגוגיה מוטת עתיד
שנה 2017