פדגוגיה מוטת עתיד 2 – מגמות, עקרונות, השלכות ויישומים – דוח מחקר

דוח מס' 2 (תשע"ט) של פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע) המביא לידי ביטוי את השינויים במגמות שחלו בשנה האחרונה ואת הניסיון וההבנה שהצטברו במהלך שנת תשע"ז לגבי התפיסה; מהדורה המעדכנת, מעמיקה ומרחיבה את תפיסת הפדגוגיה מוטת העתיד בהיבטים האלה: עדכון מגמות גלובליות והתייחסות למגמות בישראל, הרחבה והעמקה של המודל לפדגוגיה מוטת עתיד וכן בדרכי הטמעת פדגוגיה מוטת עתיד
ספק: מו"פ
תאריך עדכון אחרון: 20/02/2019
כמות צפיות: 1113
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ד״ר עופר מורגנשטרן, איריס פינטו, ד״ר עדי וגרהוף, תמיר הופמן, שמוליק לוטטי וצוות יחידת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע)
שנה 2019