פסיכו-פדגוגיה – ממדים רגשיים בתהליכי הוראה-למידה

בדוח תוצר מעבדת פסיכו-פדגוגיה על מנת לקיים תהליכי הוראה-למידה פסיכו-פדגוגיים בתוך הכיתה. על בית הספר להיות ארגון המתמקד בתהליכי למידה והתפתחות מקצועית פסיכו-פדגוגיים של המורים. אלו תהליכים מקבילים הכרוכים זה בזה. במסמך מוצגים תפיסה, עקרונות וכלים המסייעים בכך.
תאריך עדכון אחרון: 11/02/2019
כמות צפיות: 154
מאפייני פריט
מקור התוכן מו"פ
תחום תוכן ידע ומיומנויות, ערכים, אקלים בית ספרי, שוויון הזדמנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, הוראה-למידה-הערכה, מדיניות החינוך
תוצר מחקר
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים ד“ר יעל נאות עופרים בשם אגף מו“פ, ניסויים ויוזמות, מסלול המעבדות
שנה 2019