רפורמות במערכות חינוך: מקרה המבחן של אונטריו, קנדה 2013-2003: מצגת סקירה

סקירה של מקרה הרפורמה באונטריו שבקנדה – מטרות הרפורמה באונטריו היו לשפר הישגי תלמידים, לצמצם פערים וכן להגביר את אמון הציבור במערכת הציבורית. היעדים המדידים: שיפור באוריינות מילולית ומתמטית, שיפור באחוז מסיימי תיכון והקטנת גודל הכיתה המרבי. הסקירה מסייעת לזהות עקרונות אפקטיביים ליישום רפורמה פדגוגית ברמת מערכת חינוך שלמה.
תאריך עדכון אחרון: 20/02/2019
כמות צפיות: 500
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן ידע ומיומנויות, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית, מדיניות החינוך
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן מצגת
שם המחבר/ים איתי אשר
שנה 2014