רשויות הוראה להכשרת מורים: סקירת מדיניות

סקירה בין-לאומית מעמיקה בנושא הכשרת מורים: מה הן הרשויות ו/או הגופים האחראים להכשרת מורים בכל מדינה, וכמו כן הרציונל וההיסטוריה של פיתוח מקצועי והכשרת מורים בכל מדינה
תאריך עדכון אחרון: 11/09/2019
כמות צפיות: 87

 

מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן מדיניות החינוך, עובדי הוראה ומנהיגות חינוכית
תוצר סקירת ספרות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים דזירה פז ועמי סלנט
שנה 2011