תחילת גיל חינוך חובה ותחילת גיל חינוך חינם: סקירת מדיניות

סקירת מדיניות בנושא גיל תחילת חינוך חובה וגיל תחילת חינוך חינם במדינות שונות, על רקע בחינת האפשרות להרחיב את תחולת חינוך חובה לבני גיל 4-3
תאריך עדכון אחרון: 07/02/2019
כמות צפיות: 319
מאפייני פריט
מקור התוכן לשכת המדען הראשי
תחום תוכן שוויון הזדמנויות, חינוך בגיל הרך, מדיניות החינוך
תוצר סקירת מדיניות
סוג תוכן דוח
שם המחבר/ים איתי אשר
שנה 2014