אודות

אתר מחקר וידע בחינוך מכיל מבחר תוצרי מחקר ופיתוח, פרי עבודתן של יחידות שונות של משרד החינוך. האתר מיועד בראש ובראשונה לאנשי חינוך המבקשים להיעזר בידע שנצבר לצורך תכנון וקבלת החלטות מבוססי ראיות, ועשויים למצוא בו עניין גם קהלים נוספים: קובעי מדיניות, אנשי אקדמיה והציבור הרחב.

תמצאו כאן תוצרים במגוון נושאים, כגון הוראה ולמידה, חינוך לערכים, שוויון הזדמנויות בחינוך, מינהל החינוך ועוד. ניתן לחפש תוצרים בעזרת חיפוש חופשי, בסינון על פי תחומי תוכן או בעזרת תגיות. נוסף על כך יוצגו בהבלטה פריטי ידע מתחלפים בנושאים ״חמים״ שנמצאים במוקד תוכנית העבודה המשרדית והשיח החינוכי האקטואלי. הפריטים כוללים דוחות מחקר, דוחות של מחקרי הערכה, סקירות ספרות מחקרית וסקירות מדיניות, חקרי מקרה, מצגות ועוד. האתר כולל בשלב זה תוצרים של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ״ה), של אגף מו״פ ניסויים ויוזמות חינוכיות ושל לשכת המדען הראשי. בהמשך צפויות יחידות נוספות להעלות את תוצריהן. 

אנו נמשיך לפתח, לעדכן ולהעשיר את האתר באופן שוטף מתוך כוונה להפוך אותו למקור של ידע רלוונטי ועדכני לכל העושים במלאכת החינוך ולבעלי העניין השונים.