רישום לאתר

הרשמה לאתר מתבצעת באופן אוטומטי לרשומים במערכת ניהול המשתמשים של משרד החינוך. במידה שהכניסה לאתר כמשתמש רשום לא הצליחה, ניתן לפנות למוקד תמיכה בטלפון 03-6906600.